Ingers Alternativ Logo

MENY

Arteriografi

trä i svartvitt foto

Arteriografi är en nyare metod att test kärlhälsa. Dagens metoder hittar bara 50 % av alla som drabbas av hjärtattack och stroke.

Bakgrund

Hjärt-kärlsjukdom är idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ändå har runt hälften av de som drabbas normala analysvärden och hittas inte med dagens metoder. De har normalt blodtryck, blodfetter och vilo-EKG. De röker inte och äter normalt.

Med åldern blir våra artärväggar tjockare och stelare. Fettinlagring, inflammation och kalkinlagring leder till förträngningar och till att blodflödet försvåras. Åderförkalkning är en process som tar många år. Försämringen av blodflödet sker gradvis och märks inte förrän processen gått långt. Därför kan man få stroke eller hjärtinfarkt helt utan förvarning.

De viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom är: Ärftliga faktorer, Högt blodtryck, Diabetes, Höga blodfetter, Rökning, Övervikt, Fysisk inaktivitet, Stress, Näringsbrister.

Den ungerske hjärt-kärl-specialisten Dr Miklos Illyes har uppfunnit arteriografen. Han är tidigare känd för att ha utvecklat 24-timmars blodtrycksmätning. Arteriografen bygger på den senaste medicinska forskningen. Arteriografen används nu av fler än 600 läkare runt om i Europa. I Sverige finns inte så många, men den används på flera sjukhus för forsknings-ändamål.

Arteriografen mäter

Artärstyvhet är ett mått på kärlsystemets elasticitet. Den är oberoende av alla andra riskfakto­rer och har visat sig vara ett av de bästa sätten att bedöma risken att drabbas av en hjärt- kärlsjukdom. (Artärer är blodådror som leder syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen. På utsidan omges de av ett muskellager. Kärlväggen är uppbyggd av fibrer och elastisk vävnad. Insidan är klädd med ett lager endotel-celler som ska göra insidan glatt.)

Artärstyvhet består av två värden:
AIx = Augmentationsindex, visar endotelfunktionen, d v s hur blodkärlen ser ut på insidan. Det visar om blodkärlen är sammandragna/stela/stressade eller normala/avslappade. Den är en stark oberoende riskfaktor, och har visat sig vara ett mycket bra sätt att bedöma risken att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom visar flera vetenskapliga studier.
PWV = Pulsvågshastigheten, visar framför allt kroppspulsåderns elasticitet (eller hur stel den är). Den förutsäger risk för hjärt-kärl-sjukdom bättre än traditionella riskfaktorer. Ju högre pulsvågshastighet vi mäter, desto stelare aorta.

Fler värden: Centralt blodtryck = Blodtrycket inne vid hjärtat. Blodtrycket i armen skiljer sig från det centrala blodtrycket, och har prognostiskt visat sig vara viktigare. I publicerade kliniska studier har man funnit att förhöjt centralt blodtryck är associerat med ökad risk för hjärtattack, stroke och njursjukdom. I en studie har man visat att lågt centralt blodtryck var associerat med lägre risk för hjärt-kärl-sjukdom.

Man får fler värden från arteriografen, men det finns inte ”normal-värden” för alla. Det forskas fortfarande kring människors hälsa med hjälp av arteriografen.

Arteriografi-mätningens syfte är att hitta personer med kärlskador i tidigt skede, för att genom rådgivning minska risken att senare få hjärtinfarkt eller stroke. Med hjälp av uppföljningsmätning kan man öka motivationen att följa råden för ökad hjärt-kärlhälsa.

Så här kan det se ut när du kommer på en arteriograf-mätning:

Inger Kristensson med kund på en arteriografi mätning

För att få bästa resultatet av mätningen är det bra att inte röka eller snusa inom 3 timmar före mätning, eller komma direkt från en måltid, då kroppen är upptagen med matsmältning. Drick inte alkohol eller kaffe samma dag som mätningen. Ta ordinerad medicin som vanligt.

Du får vila en stund, sedan kopplas du till arteriografen genom något som liknar en blodtrycks-manchett. Mätningen tar några minuter. Du får svar på en gång. I konsultationstiden ingår hälsorådgivning med inriktning på hjärta och kärl. Har du förhöjda värden kan behandlingen bestå av kost- och livsstilsförändringar och kosttillskott. Har du sjukliga förändringar rekommenderas du att kontakta läkare.

Prof Emeritus Öckerman har publicerat en studie på 85 personer med en genomsnittlig fysisk ålder på 63 år som testades med arteriografen. Efter två månaders behandling sänktes gruppens biologiska ålder på kärlen med över 20 år i genomsnitt. 87% av gruppen svarade positivt på behandlingen. Behandlingen bestod av ett kosttillskott som prof Emeritus Öckerman tagit fram.

En av mina klienter, Krister, 61 år, fick vid första arteriografi-mätningen åldern ”över 65 år”. Efter sex månader då han följde mina råd, blev åldern ”ca 44 år”.

En kunds arteriografi mätning rapport

Läs artiklar om arteriografi

Ingers kund berättar - Artikel i Året Runt, nr 46, 2015, Öppnas som Pdf

Ny metod kan varna för infarkt - Artikel i Land, nr 46, 2011, Öppnas som Pdf

Är dina blodkärl en tickande bomb - Artikel i Mat & Hälsa 1/2013, Öppnas som pdf

Aortan föryngrades med 50 år - Artikel i SvD 22 feb 2017, Öppnas som pdf

Behandling av åderförkalkning med kosttillskott - Artikel i Tf-bladet, nr 3, 2012, Öppnas som pdf

Docent Gunnar Nyberg MD, Sahlgrenska sjukhuset: www.gunnarfnyberg.blogspot.com

Är du intresserad av andra behandlingar?