Ingers Alternativ Logo

MENY

Zonterapi

fötter i svartvitt foto

Zonterapin har naturmedicinen som grund, där man anser att sjukdomar är symtom på en inre obalans i kroppen. Inom skolmedicinen försöker man bara bota symtomen, men inom naturmedicinen försöker man upprätta kroppens inre balans, så att kroppen kan läka sig själv.

Zonterapi är kroppens egen läkemetod. Genom tryckning och massage av olika zoner (områden) på fötter, händer och öron ökas blod- lymf- och energicirkulationen varvid slaggprodukter rensas ut, och en läkningsprocess sätts igång.

Problem som brukar bli bättre av zonterapi är t ex: Mag-/tarmproblem, Rygg- och nackont, Hälsporre, Migrän, Blåskatarr, Envisa förkylningar och bihåleproblem. Om man minskar trycket med händerna kan man också komma åt mer tankemässiga låsningar.

Att få zonterapi en gång läker inga sjukdomar, utan man måste låta kroppen få tid till läkning, och det bästa är en serie behandlingar, vanligen 5 - 10 ggr.

Många av mina kvinnliga klienter har haft återkommande urinvägsinfektioner, ofta i flera år. Jag rekommenderar alltid 10 gånger zonterapi, och hittills har alla blivit bra.

Öron-Zonterapi passar mycket bra om du vill sluta röka eller vid akut ryggskott. Jag har fått flera akuta ryggskott att ge med sig genom att trycka på ryggzoner på ytterörat.

Zonterapins historia:

Dr William Fitzgerald (1842-1942) räknas i västvärlden som zonterapins fader, men kunskapen fanns långt tidigare. Den kommer från Nordamerikas indianer, och somliga tror att den också utövats i det gamla Egypten. Dr Fitzgerald var öron-näsa-hals-läkare och arbetade en tid vid Central London Hospital, då han fick tillgång till gamla manuskript. Han utgav i början av 1900-talet boken Zone Therapy tillsammans med två andra läkare.

Fysio-terapeuten Eunice Ingham arbetade i stort sett hela sitt liv med zonterapi, och har också givit ut två böcker, Zonterapi I och II 1938. Zonterapin spred sig i USA genom hennes arbete. En elev till Eunice Ingham, tyskan Hanne Marquardt, gav 1975 ut boken ”Reflexzonen am Fuss”. Zonterapin spred sig alltmer, och är i Sverige en av de mera kända alternativa terapierna.

Den första boken på svenska om zonterapi, var ”Zonterapi” av danska Lis Andersen. Nu för tiden finns det ett större utbud, t ex har Ing-Marie Sundling och Majlis Hagenmalm gett ut flera böcker om zonterapi.

På 2000-talet har information nått Sverige att zonterapi har använts i många länder och delar av världen, t ex Sydamerika och Östasien, där man har gjort zonterapi i ansiktet.

Från Indien har kommit en mycket mjuk zonterapi som heter Vitaflex. Den utvecklades av Stanley Burroughs. Han kom fram till att elektriska impulser gick från reflexpunkterna när man tryckte på dem, till det område reflexpunken var knuten till.

Är du intresserad av andra behandlingar?